21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:苏宁
微    博: 微    信:
官    网:http://www.suning.com/ 电    话:
投诉量:3125 已解决:2254 解决率:72.13%
商    名:淘宝网
微    博: 微    信:
官    网:https://www.taobao.com/ 电    话:
投诉量:6423 已解决:576 解决率:8.97%
商    名:EMS
微    博: 微    信:
官    网:http://www.11183.com.cn/ 电    话:11183
投诉量:61 已解决:13 解决率:21.31%
商    名:三星
微    博: 微    信:
官    网:http://www.samsung.com/ 电    话:4008105858
投诉量:49 已解决:19 解决率:38.78%
商    名:小米商城
微    博: 微    信:
官    网:http://www.mi.com/ 电    话:
投诉量:347 已解决:67 解决率:19.31%
商    名:金立手机
微    博: 微    信:
官    网:http://www.gionee.com/ 电    话:18516583149
投诉量:16 已解决:14 解决率:87.5%
商    名:长虹
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:373 已解决:329 解决率:88.2%
商    名:海尔
微    博: 微    信:
官    网:http://www.haier.net/cn/ 电    话:
投诉量:910 已解决:615 解决率:67.58%
商    名:索尼
微    博: 微    信:
官    网:http://www.sony.com.cn/ 电    话:4008109000
投诉量:43 已解决:18 解决率:41.86%
商    名:大众汽车
微    博: 微    信:
官    网:http://www.vw.com.cn/ 电    话:
投诉量:47 已解决:1 解决率:2.13%
上页12345...152
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复