21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:海南涛悦
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:8 已解决:1 解决率:12.5%
商    名:问道
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1 已解决:0 解决率:0%
商    名:老板电器
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1 已解决:1 解决率:100%
商    名:易车族
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1 已解决:0 解决率:0%
商    名:瑞丰集团
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1 已解决:0 解决率:0%
商    名:咪咕数媒
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:2 已解决:0 解决率:0%
商    名:盛仟毅信息科技
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:0 已解决:0 解决率:0%
商    名:梵艺畅游
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1 已解决:0 解决率:0%
商    名:北京市中医门诊
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:0 已解决:0 解决率:0%
商    名:八大碗网络科技
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:0 已解决:0 解决率:0%
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复