21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:中国电信
微    博: 微    信:
官    网:http://www.chinatelecom.com.cn/ 电    话:10000
投诉量:188 已解决:51 解决率:27.13%
商    名:海南移动
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:5 已解决:0 解决率:0%
商    名:金色世纪
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:637 已解决:585 解决率:91.84%
商    名:乐视
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:5687 已解决:3750 解决率:65.94%
商    名:江苏移动
微    博: 微    信:
官    网:http://service.js.10086.cn 电    话:0861008600
投诉量:92 已解决:6 解决率:6.52%
商    名:平安银行
微    博: 微    信:
官    网:http://www.pingan.com/ 电    话:
投诉量:262 已解决:193 解决率:73.66%
商    名:广州电信
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:22 已解决:0 解决率:0%
商    名:优酷
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:1904 已解决:1227 解决率:64.44%
商    名:内蒙古移动
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:3 已解决:1 解决率:33.33%
商    名:江苏电信
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:9 已解决:2 解决率:22.22%
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复
情涩快播,微信支付,每日每刻商城 回复
聚投诉已将您的投诉信息,通过新浪微博私信转达给@微信支付客户...