21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:广东移动
微    博: 微    信:
官    网:http://www.10086.cn/gd/index_200_200.html 电    话:10086
投诉量:89 已解决:10 解决率:11.24%
商    名:耐克
微    博: 微    信:
官    网: www.nike.com 电    话:400-880-6453
投诉量:44 已解决:5 解决率:11.36%
商    名:春秋航空
微    博: 微    信:
官    网:www.china-sss.com 电    话: 95524
投诉量:28 已解决:8 解决率:28.57%
商    名:天猫商城
微    博: 微    信:
官    网:https://www.tmall.com/ 电    话:4008608608
投诉量:5360 已解决:1231 解决率:22.97%
商    名:窝窝团客服部
微    博: 微    信:
官    网:http://www.55tuan.com/ 电    话:400-105-5555
投诉量:23 已解决:9 解决率:39.13%
商    名:京东商城
微    博: 微    信:
官    网:http://www.jd.com/ 电    话:14564567456
投诉量:3605 已解决:2315 解决率:64.22%
商    名:上海移动
微    博: 微    信:
官    网:http://www.10086.cn/sh 电    话:021-10086
投诉量:21 已解决:6 解决率:28.57%
商    名:百世快递
微    博: 微    信:
官    网:http://www.800bestex.com/ 电    话:95320
投诉量:74 已解决:14 解决率:18.92%
商    名:交通银行
微    博: 微    信:
官    网:http://www.bankcomm.com/ 电    话:95559
投诉量:76 已解决:22 解决率:28.95%
商    名:飞猪
微    博: 微    信:
官    网:https://www.alitrip.com/ 电    话:
投诉量:1144 已解决:498 解决率:43.53%
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复