21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:交通银行
微    博: 微    信:
官    网:http://www.bankcomm.com/ 电    话:95559
投诉量:82 已解决:24 解决率:29.27%
商    名:飞猪
微    博: 微    信:
官    网:https://www.alitrip.com/ 电    话:
投诉量:1174 已解决:513 解决率:43.7%
商    名:去哪儿
微    博: 微    信:
官    网:https://www.qunar.com/ 电    话:10101234
投诉量:499 已解决:218 解决率:43.69%
商    名:创维
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:234 已解决:193 解决率:82.48%
商    名:蚂蚁金服
微    博: 微    信:
官    网:https://www.antfin.com/ 电    话:
投诉量:1741 已解决:149 解决率:8.56%
商    名:中国移动通信
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:22 已解决:3 解决率:13.64%
商    名:中国移动通信
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:0 已解决:0 解决率:0%
商    名:蜜淘全球购
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:46 已解决:6 解决率:13.04%
商    名:腾讯游戏
微    博: 微    信:
官    网:http://game.qq.com/ 电    话:
投诉量:2653 已解决:14 解决率:0.53%
商    名:携程网
微    博: 微    信:
官    网:http://www.ctrip.com/ 电    话:400-820-6666
投诉量:624 已解决:523 解决率:83.81%
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复