21CN首页 新建投诉
>聚投诉>投诉对象
商    名:山西联通
微    博: 微    信:
官    网:http://www.10010.com/sx/ 电    话:10010
投诉量:17 已解决:5 解决率:29.41%
商    名:工商银行
微    博: 微    信:
官    网:www.icbc.com.cn/icbc/ 电    话:95588
投诉量:1495 已解决:542 解决率:36.25%
商    名:宁波银行
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:4 已解决:0 解决率:0%
商    名:小辣椒
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:24 已解决:0 解决率:0%
商    名:天猫超市
微    博: 微    信:
官    网:https://chaoshi.tmall.com/ 电    话:400-630-8910
投诉量:420 已解决:66 解决率:15.71%
商    名:百度
微    博: 微    信:
官    网:https://www.baidu.com/ 电    话:
投诉量:460 已解决:45 解决率:9.78%
商    名:松下
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:13 已解决:3 解决率:23.08%
商    名:广发银行
微    博: 微    信:
官    网:http://www.cgbchina.com.cn/ 电    话:4008308003
投诉量:75 已解决:14 解决率:18.67%
商    名:优购
微    博: 微    信:
官    网: 电    话:
投诉量:59 已解决:2 解决率:3.39%
商    名:1号店
微    博: 微    信:
官    网:http://www.yhd.com/?type=2&cityId=253 电    话:400-007-1111
投诉量:117 已解决:42 解决率:35.9%
我要投诉 查找我的投诉
公告栏

聚投诉新版上线了!

★ 重磅投诉排行榜,各大商家表现一页尽览

http://ts.21cn.com/merchant/ranking

★ 全新搜索功能,一键搜出各类投诉信息

★ “7天解决投诉承诺”商家增至29家
尚德机构、优信二手车入驻
百度金融7大产品客服全线入驻

http://ts.21cn.com/introduce/commitmentLetter/

 
网友支持最多的投诉
被投诉方回复